Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εμπειρίας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης ITCOM STUDIES, πιστοποιημένο απο το υπουργείο παιδείας, συμμετέχει στη δράση με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εμπειρίας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση 80 ωρών (14 μέρες), πρακτική σε επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο του ωφελούμενου 450 ώρες (3,5 μήνες) , αμοιβή 2280€ για απόφοιτους δευτεροβάθμιας-μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2250€ για απόφοιτους ΤΕΙ,ΑΕΙ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Μετά το τέλος του προγράμματος δινεται κίνητρο στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν την πρακτική σε πρόσληψη.

Το ITCOM STUDIES συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία και σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση του έτους 2013.

Την ομάδα του ITCOM STUDIES αποτελούν άτομα με βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας καθώς και ικανότητες ενίσχυσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ταλέντων των ωφελούμενων νέων.

Για μας ο κάθε ωφελούμενος είναι μοναδικός, αναλύουμε τις προσωπικές ανάγκες, φιλοξοξίες και κλίσεις του και προτείνουμε εταιρίες που τον καλύπτουν. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος είμαστε δίπλά του και τον καθοδηγούμε για την ομαλή ενταξη αλλά και ανάδειξη των ικανοτήτων του μέσα στην επιχείρηση, αυξάνοντας ετσι κατά πολύ τις πιθανότητες πρόσληψής του μετά το τέλος της πρακτικής.


Δηλώστε συμμετοχή